MUNNBIND


TICOM

Health and Technology
     Kirurgiske munnbind   


  • TICOM har et meget godt kommersielt nettverk inn mot produsenter av teknologi og helseprodukter fra Kina.
  • Grunnet Corona-viruset har behovet for kirurgiske munnbind øket dramatisk.
  • TICOM ønsker å sette opp en produksjonslinje i Norge som kan produsere 2,1 millioner kirurgiske munnbind* pr måned.
  • Produksjonen kan starte 7 uker etter at finansieringen er på plass


*) Munnbindene er CE-merket iht. Direktivet for medisinsk

    utstyr, 93/42, i klasse !. Følger standard for munnbind,

    NS-EN 14683:2005 som omhandler filtereffektivitet mot

    bakterier (BFE), pustemotstand og væskeavvisning

Produksjon

Den planlagte produksjonslinje har en kapasitet på 2,6 millioner munnbind pr mnd ved skiftordning, 5 dagers uke

Vi har egne produksjonslokaler med riktig infrastruktur